Antti Hernesniemi

Professor Carl-Eric Sonck

Professor Carl-Eric Sonck was a dermatology professor, scholar and artist. He knew well and supported in many ways Mr. Yrjö Saarinen, a prominent painter in the 20 th century. 
   Professor Sonck studied Finnish ethnomedicine too. He knew well e.g. the famous healer Viekin mummu - Viekki Grandmother.  She was specialized to prepare medicines against skin problems. Professor Sonck has written about her practices.
   I was privileged to meet Carl-Eric Sonck in his Helsinki-home in Oktober 1999. He was inspired to tell about his physician carrier and about his relation to Finnish art. 
   I find professor Sonck important because of his talents and energy, his courage and his ability to work on many areas of the culture. He appreciated Finnish peasant persons in the same way as people of "higher classes". 

 

Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Carl-Eric Sonck oli erikoistumiseltaan ihotautilääkäri. Hän oli lisäksi perehtynyt  itäsuomalaisiin kansanparantajiin ja heidän metodeihinsa. Professori Sonck oli hyvin kiinnostunut kuvataiteesta. Hän oli myös itse  etevä maalari. Sonck tunsi hyvin suomalaisen eturivin ekspressionistisen maalarin Yrjö Saarisen, jonka uraa hän tuki eri tavoin. Professori piti ensimmäisen ja ainoan oman näyttelynsä v. 2003 Helsingissä.  

Tapasin Carl-Eric Sonckin lokakuussa 1999 hänen kotonaan Hakaniemessä. Professori oli eloisan inspiroitunut kertomaan omasta lääkärintaipaleestaan ja tutkimuksis-taan. Keskustelimme myös hänen elämänsä tärkeistä valinnoista ja kuvataiteesta. Hän kertoi myös mm. parantaja Viekin mummosta ja hänen ihotautien lääkintävalmisteistaan. 

Pidän professori Sonckia merkittävänä hänen lahjakkuutensa, uutteruutensa, rohkeutensa ja monipuolisuutensa vuoksi. Hän työskenteli monella kulttuurin alueella eikä aliarvionut talonpoikaista kulttuuria "yläluokkien" kulttuurin kustannuksella. 

Ollessani lähdössä professori Sonck kertoo vielä että hänen kunniakseen on pian Sonck-luento Turussa; sen pitää ruotsalainen ihotautilääkäri. Professori kertoi että hän aikoi muuttaa Ruotsiin aikoinaan. Mutta jossain vaiheessa hänen ollessan Tukholmassa - tai Turussa - hänelle laulettiin Suomi-laulua. Hän ajatteli että hän ei voi jättää Suomen erämaita. Tätä kertoessa hänen silmänsä kostuvat. 

Ote muistiinpanoistani:


Tapaaminen prof. Carl-Eric Sonck'in kanssa Helsingissä 16. 10. 1999. Käynti tapahtui lauantaiaamuna klo 10 - 12 Helsingissä Hämeenkadulla, professori Sonckin asunnolla. Paikalla ovat professori ja haastattelija LT Antti Hernesniemi. Nauhat, yksi (koko kasetti) ja toinen puoli alkua kasetti kaksi, ovat tallennetut SKS:n äänitearkistoon. 
 
Huoneisto on kuudennessa kerroksessa. Pyöreähkö olohuone. Paljon tauluja. Genetz, Saarinen, Sonck'in vaimon piirroksia, Sonck'in omia tauluja. Haastatellessa prof. Sonck istuu olohuoneessa tuolissa lähellä minua. Keskustelua aluksi tauluista. Sitten kansanlääkinnästä. Sonck'in suvusta.  Otan kaksi valokuvaa: toisen ilman lisävalaistusta, toisen lamppu kattoa kohden. 
 
Aluksi katsomme tauluja. Professori esittelee pienemmän taulun, jonka Yrjö Saarinen on tehnyt (vasemmalla seinällä). Toinen taulu on Janne Kaitalan tekemä iso taulu, joka on pienen Yrjö Saarisen taulun oikealla puolella. 

Kun nauhoitus loppuu n. 11.40, professori Sonck juttelee vielä 20 minuuttia sukulaisistaan.
 
Arno Sonck., C-E S:n serkku, oli lahjakas mies, joka tuli jo 16-vuotiaana ylioppilaaksi. Hän opiskeli papiksi. Sai erikoisluvan toimia pappina alle 21-vuotiaana. Toimi Virossa. Arno Sonck muutti Amerikkaan. Opiskeli siellä farmakologiaa. Toimi apteekkarina Meksikossa. Professori Sonck tapasi Arno Sonckin jonkin kongressin yhteydessä Meksikossa. 

                                                                          *