Antti Hernesniemi

Pro graduni Olavi Miettisen laulusta Jätkän ruusut / My master's thesis about Jätkän ruusut

Hei: Voin iloisena kertoa että eilen 6.6.2016 hyväksyttiin musiikkitieteen pro gradu-tutkimukseni Turussa Åbo Akademissa. Työssäni tutkin varpaisjärveläisen metsurin ja lauluntekijän Olavi Miettisen (1949-2008) säveltämää, sanoittamaa ja esittämää laulua Jätkän ruusut vuodelta 1983. Sen kuulin ensi kerran evijärveläisen metsuri-muusikon Pauli Koskipuiston esittämänä v. 2011. Vertaan tieteellisen analyysin avulla Jätkän ruusut-laulua Ruusuja hopeamaljassa-lauluun. Viime mainitun tekijät ovat Dagmar Parmas-Saarnio ja H. Konno. Lisäksi Lauri Jauhiainen on tehnyt uuden lisäsäkeistön äänitykseen v. 1975. Ruusuja hopeamaljassa-laulun esitti jo  v. 1937 Eugen Malmsten ja muutamaa vuotta myöhemmin A. Aimo, v. 1944. Erkki Junkkarinen lauloi uudestaan kappaleen levylle v. 1975 ja siitä tuli tunnettu ja kaupallinen menestys. Tutkimuksessani vertaan Ruusuja hopeamaljassa-laulun ja  Jätkän ruusut-laulun tekstejä, melodioita sekä harmonioita. Jätkän ruusut on pelkistetty ja koskettava omintakeinen musiikkiteos, joka ilmentää metsätyömiehen eli "jätkän" paikallista arkea ja metsätyömiehen toiveita. Ruusuja hopeamaljassa on siihen nähden etäinen ja kansainvälinen laulutuote, joka ei tuo paikallisuutta esiin siten kuin Jätkän ruusut. Molemmat laulut ovat populaarilaulun iskelmämuodossa päteviä teoksia. Edellinen Ruusuja hopemaljassa on pääosin ammattimaisten musiikintuottajien tekemä, jälkimmäinen Jätkän ruusut on omintakeisen metsurimuusikon ammattimuusikoiden kanssa luoma teos. Se ilmentää muista erottuvasti käsin työskentelevän suomalaisen metsätyömiehen kokemusmaailmaa. Se on häipymässä konetyön vallatessa metsänhakkuut. Tämän sivustoni etusivulla katselen pro gradu-työtäni.

Antti

Espoo

Hi : I am glad to tell you that my study for the pro gradu in musicology (fil.magister i musikvetenskap) about a song made by lumber-jack musician Mr. Olavi Miettinen from Varpaisjärvi in Savo, Finland,  has been accepted as a scholarly work for the master's diploma in musicology. I analysed and compared both text and harmony of Miettinen's song Jätkän ruusut (Roses of a lumber-jack) with an other song Ruusuja hopeamaljassa (Roses in a silver bowl). Miettinen's song - about spruce twigs in tin jar - is an original and personal song from the work context of a lumber-jack. It is a courageous and local litothetic text composed in an almost archaic melody and harmony. It is a home-made song that competes well with the song Ruusuja hopeamaljassa which is more distant and more international that Jätkän ruusut. On the front page photo the author is looking at his pro gradu work.

Antti

in Espoo